• Miron Pompiliu - Stei
  • Miron Pompiliu - Stei
  • Miron Pompiliu - Stei
  • Miron Pompiliu - Stei
  • Miron Pompiliu - Stei
  • Miron Pompiliu - Stei
  • Miron Pompiliu - Stei
  • Miron Pompiliu - Stei

PostHeaderIcon Condiţii specifice de ocupare a posturilor didactice/ catedrelor vacante

Având în vedere prevederile art. 29 alin. 2 din Metodologia cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţămîntul preuniversitar în anul şcolar 20017 - 2018, Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale "Miron Pompiliu" Ştei, întrunit în data de 16.03.2017, a stabilit următoarele criterii:
1. Lectie demonstrativă, în urma căreia va fi admis candidatul cu punctajul cel mai mare.
2. Interviu, în urma căruia va fi admis candidatul cu punctajul cel mai mare.

Conditii_specifice_2017_Grile_de_evaluare.pdf
            Director,
          prof. Simona-Carla-Elena-Pantea

 

 

 

PostHeaderIcon ÎNSCRIERE ÎN CLASA PREGĂTITOARE PENTRU ANUL ȘCOLAR 2017-2018

TELVERDE ÎNSCRIERE ÎN CLASA PREGĂTITOARE:

0 800 816 259


Disponibil în intervalul orar:
•    Luni: 9.00 – 16.00
•    Marți: 9.00 – 16.00
•    Miercuri: 9.00 – 16.00
•    Joi: 9.00 – 16.00
•    Vineri: 9.00 – 14.00

PROGRAM DE LUCRU PENTRU ÎNSCRIEREA ÎN CLASA PREGĂTITOARE:


Luni-Vineri: ora 8,00-18,00

Sâmbăta: ora 9,00-13,00

Vă aşteptăm cu drag!

Preşedintele comisiei de înscriere în înv. primar,
Director,
Prof. Simona Pantea

 

PostHeaderIcon CLASA PREGĂTITOARE 2017-2018

  Ziua portilor_deschise
 

 Conform planului de şcolarizare pentru anul şcolar 2017-2018, la Şcoala Gimnazială ,,Miron Pompiliu” Ştei sunt prevăzute 75 de locuri pentru înscrierea în clasa pregătitoare, repartizate în 3 clase.
Vă mulţumim pentru colaborare!

Citeşte mai mult...

 

PostHeaderIcon DOCUMENTE MANAGERIALE

PLAN MANAGERIAL 2016 - DIRECTOR

PLAN MANAGERIAL 2016 - DIRECTOR ADJUNCT

RAPORT DE ACTIVITATE MANAGERIALĂ PE SEMESTRUL I - AN ȘCOLAR 2015-2016

RAPORT DE ACTIVITATE MANAGERIALĂ PE SEMESTRUL II - AN ȘCOLAR 2015-2016

RAPORT DIRECTOR ADJUNCT 2015-2016

PLAN OPERAȚIONAL PENTRU ANUL ȘCOLAR 2016-2017 - DIRECTOR

PLAN OPERAȚIONAL PENTRU ANUL ȘCOLAR 2016-2017 - DIRECTOR ADJUNCT

PROIECT DE DEZVOLTARE INSTITUȚIONALĂ ÎN PERIOADA 2014-2018