• Miron Pompiliu - Stei
  • Miron Pompiliu - Stei
  • Miron Pompiliu - Stei
  • Miron Pompiliu - Stei
  • Miron Pompiliu - Stei
  • Miron Pompiliu - Stei
  • Miron Pompiliu - Stei
  • Miron Pompiliu - Stei

PostHeaderIcon Rezultate simulare Evaluare Nationala - Februarie 2016

3

Citeşte mai mult...

 

PostHeaderIcon Condiţii specifice pentru ocuparea posturilor

Condiţii specifice pentru ocuparea posturilor/catedrelor vacante în cadrul

etapelor de transfer pentru soluţionarea restrângerii de activitate respectiv

pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar

 

      Având în vedere prevederile art. 29 alin. 2 din Metodologia cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2016 - 2017, Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale "Miron Pompiliu" Ştei, întrunit în data de 19.02.2016, a stabilit următoarele criterii:

   1. Lecţie demonstrativă, în urma căreia candidatul să obţină minim nota 7 (şapte);

 

   2. Interviu, în urma căreia candidatul să obţină minim nota 9 (nouă).

 


DIRECTOR,

 

Prof. Simona PANTEA

 

PostHeaderIcon Dragobetele în tradiţia românescă

La Şcoala Gimnazială ,,Miron Pompiliu,, Ştei, s-a desfăşurat miercuri, 24.02.2016, în sala CDI, activitatea instru1232ctiv - educativă intitulată: ,,Dragobetele în tradiţia românescă,,.

La activitate au fost prezenţi elevi din clasele a VII-a A,B,C.

Citeşte mai mult...

 

PostHeaderIcon Criterii specifice de departajare

Criterii specifice de departajare pentru înscrierea copiilor

în clasa pregătitoare în anul şcolar 2016 - 2017

(aplicate în cazul în care numărul cererilor de înscriere primite de la părinţi din afara

circumscripţiei şcolare este mai mare decât numărul de locuri libere)

1. Copilul a frecventat grădiniţa din oraşul Ştei (20 puncte);

Citeşte mai mult...