• Miron Pompiliu - Stei
  • Miron Pompiliu - Stei
  • Miron Pompiliu - Stei
  • Miron Pompiliu - Stei
  • Miron Pompiliu - Stei
  • Miron Pompiliu - Stei
  • Miron Pompiliu - Stei
  • Miron Pompiliu - Stei

PostHeaderIcon Unirea naţiunea a făcut-o!

       La Școala Gimnazială ,, Miron Pompiliu,, Ștei s-a desfășurat luni, 25.01. 2016, a X-a editie activității intitulată sugestiv: ,,Unirea națiunea a facut-o!,,

           Activitatea a debutat cu intonarea imnului de stat a Romaniei.

Citeşte mai mult...

 

PostHeaderIcon Mihai Eminescu - medalion literar

La Școala Gimnaziala ,,Miron Pompiliu,, Ștei, în sala Centrului de Informare și Documentare, s-a desfășurat luni, 18.01.2016 a XVI-a ediție a activității cultural-artistice ,,Medalion literar-Mihai Eminescu,,.

          Protagoniştii activității au fost elevii: Ștefana Becheanu și Robert Purle din clasa a VII-a B, care au avut frumoasa misiune de a prezenta un material power-point despre viața si opera marelui poet şi momentele care s-au derulat în cadrul programului omagial- Mihai Eminescu. Tinerii au fost îndrumaţi de d-na bibl. Ileana Tomescu și prof.docum. Vancea Gabriel.IMG 1412

Citeşte mai mult...

 

PostHeaderIcon Examen pentru promovarea în grade sau trepte profesionale

 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ “ MIRON POMPILIU”

CU SEDIUL ÎN LOCALITATEA ŞTEI, JUD. BIHOR, STR. NICOLAE IORGA, NR. 28,

 

       Organizează examen pentru promovarea în grade sau trepte profesionale a următoarelor posturi contractuale:

-          Administrator financiar de patrimoniu II ( contabil şef )

-          Administrator financiar de patrimoniu III ( administrator şcoală )

        Data, ora Şi locul desfăŞurării examenului:

       Examenul se va desfăŞura la sediul Şcolii Gimnaziale ,, Miron Pompiliu ,, din localitatea Ştei, str. Nicolae Iorga, nr. 28, în data de 21.12.2015, ora 10.00.

 

     Bibliografia : -   Legea educaţiei naţionale nr. 1 / 2011, cu modificările şi completările ulterioare;

                             -   ROFUIP

                             - LEGEA CONTABILITĂŢII nr. 82 / 1991 cu modificările şi completările ulterioare;

                           -   OG. 34 / 2006, privind atribuirea contractelor de bunuri, servicii şi lucrări actualizată;

                             -   OMPF 1792/2002 privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor;

                           -   OMFP 616 / 2006 pentru aprobarea normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situaţiilor financiare trimestriale şi anuale ale instituţiilor publice;

                         -   OMFP 2861 / 2009, privind inventarierea patrimoniului

      Modalitatea de desfăŞurare a examenului:

     Examenul de promovare a personalului contractual constă în susşinerea unei probe scrise.

 

DIRECTOR,

prof. Maria – Georgeta MUŞET

 

PostHeaderIcon ANUNT!

 

 REZULTATELE PRIVIND PUNCTAJUL ACORDAT LA INTERVIU IN CADRUL CONCURSULUI DE OCUPARE A POSTULUI DE MUNCITOR CALIFICAT

( FOCHIST )

 

Nr. crt.

Numele si prenumele candidatului

Rezultatul privind punctajul acordat la interviu

Observatii

1.

Șanta Marcel - Dorel

90 puncte

“ ADMIS “

                     Contestatiile se pot depune la secretarul comisiei de solutionare a contestatiilor – compartimentul secretariat in data de 04.12.2015, pana la ora 13.00.


                                                          Preşedinte,

                                              Prof. Pantea Simona-Carla-Elena

   Afişat azi, 04.12.2015, ora12.00